Graden Ki Shin Tai Jiu-Jitsu (kleur van de band)

16E KYU (WIT)

15E KYU (WIT-GELE STREEP)

14E KYU (WIT-ORANJE STREEP)

13E KYU (WIT-GROENE STREEP)

12E KYU (WIT-BLAUWE STREEP)

11E KYU (WIT-PAARSE STREEP)

10E KYU (WIT-BRUINE STREEP)

9E KYU (WIT-GEEL)

8E KYU (GEEL)

7E KYU (GEEL-ORANJE)

6E KYU (ORANJE)

5E KYU (ORANJE-GROEN)

4E KYU (GROEN)

3E KYU (BLAUW)

2E KYU (PAARS)

1E KYU (BRUIN)

1E DAN (ZWART)

2E DAN T/M 4E DAN (ZWART + STREPEN)

5E DAN (ROOD/ZWART GEBLOKT) of ZWART

6E DAN (ROOD/WIT GEBLOKT) of ZWART

7E DAN (ROOD/WIT GEBLOKT) of ZWART

Back to top