Ki Shin Tai Jiu-Jitsu (Dim Mak Jiu Jitsu)

 

 

Oorsprong en ontwikkeling:

Jiu-Jitsu is ontstaan door de samoerai in Japan. Deze hadden de behoefte zich te verdedigen in het gevecht als ze hun wapens verloren hadden. De technieken van toen waren voornamelijk gericht tegen gewapende aanvallen en snelle uitschakeling van de tegenstander. Elke clan hield de technieken angstvallig verborgen voor anderen om de voorsprong die zij hadden of dachten te hebben vast te houden. Zo ontwikkelden zich verschillende stijlen gericht op het specialisme van de clan of huis. Er bestaan nog steeds verschillende stijlen met hun specialisme. Het Daito-Ryu Aiki-Jitsu is één van de oude stijlen die bewaard is gebleven, maar heeft ook zijn veranderingen ondergaan in de loop der tijd.
Het hedendaagse Jiu-Jitsu is nogal veranderd t.o.v. vroeger. Daar zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. De hedendaagse maatschappij is sterk veranderd. Er zijn bijv. nu vuurwapens en is het tegenwoordig verboden wapens in het openbaar te dragen, evenals het gebruik ervan. Men dient rekening te houden met de juridische consequenties als er geweld wordt gebruikt. Het vastpakken van een arm hoeft niet te eindigen met veel geweld; een simpele bevrijding zou kunnen volstaan. Mocht de aanval gewelddadiger of gewapend zijn, dan is de reactie anders en resoluter. Hiermee dient men rekening te houden tijdens de lessen. Dit betekend dat het Jiu-Jitsu is geëvolueerd om deze veranderingen bij te houden. Het sportieve karakter, de competitie en de behoefte om te bewegen zijn allen een reden om een vechtsport of krijgskunst als sport te gaan beoefenen, evenals recreatieve bezigheid.

Wat is Ki Shin Tai Jiu-Jitsu?

Deze stijl brengt de essentie terug in het Jiu-Jitsu. Het originele doel (de essentie) was het uitschakelen van één of meerdere tegenstanders met zo weinig mogelijk kracht en inspanning. Door het gebruik van Dim Mak, zowel energetisch als met drukpunten, wordt met minder inspanning een groter effect behaald. De stijl kenmerkt door de afstand klein te houden, de verplaatsing te minimaliseren en minder kracht te gebruiken, maar behoudt het typerende van Jiu-Jitsu door gebruik te maken van worpen, klemmen en grondtechnieken. Door het gebruik van voorspelde biomechanische en drukpunt reacties, krijgt men een logische en snelle volgorde van technieken. Met het leren te reageren vanuit verschillende aanvalsrichtingen krijgt men de vaardigheid zich in elke situatie te kunnen redden. Met het gebruik van energetische technieken is deze vorm van Jiu-jitsu ook geschikt om op hogere leeftijd te beoefenen.
De basistechnieken bevatten een uitgebreid scala van technieken van verschillende landen en uit diverse stijlen. Beginners starten met de basistechnieken en gevorderden zullen het energetisch aspect en de drukpunten meer gaan gebruiken. Hoe verder men zich ontwikkeld hoe kleiner de afstand wordt. De oefeningen zijn zo opgebouwd dat vanaf de start de essentie al wat wordt beoefend. Daarbij denkend aan het gebruiken van heup en schouder in de technieken. Voor de dan-graden (zwarte band en hoger) geldt dat er ook dan-graden gehaald moeten worden in het Dim Mak om verder te groeien.

Basistechnieken:

Standen en verplaatsingen
Stoten, slagen en trappen
Worpen en neerhaaltechnieken
Breek en controle technieken
Vastleg technieken en verwurgingen
Grondtechniek
Wapens verdediging ( korte en lange stok, mes, pistool en touw/ketting)

Gevorderde technieken:


Drukpunten(Kyusho-Jitsu)
Energetische verplaatsingen
Fa Jin (explosieve energetische kracht)
Combinatie van alle bovenstaande

Opbouw van de les:

De les begint met een warming up met conditie onderdeel, gevolgd door het beoefenen van technieken zowel staand als op de grond, met als afsluiting een oefengevecht of dynamische oefening. Tijdens de les wordt rekening gehouden met individuele beperkingen door leeftijd of fysieke handicap.

Voor wie?


Alle leeftijden (m/v) vanaf 9 t/m 100.

Examens:


Bij de band examens wordt getoetst op basistechnieken. Kenmerkend is het hierbij eindigen op specifiek gevraagde technieken (groepen van technieken) behorend tot de oefenstof voor die band. Dit is om te leren hoe om te gaan met onverwachte aanvallen en te leren denken in oplossingen.

Meer info exameneisen

Back to top